Бага ангийн хүүхдүүдэд зориулсан онлайн сургалт. 6-10 нас.

3, Өнөөдөр 0
Mongolia Улаанбаатар Хан Уул Published 2021/11/16 ID #1588

Аз жаргалтай хүүхдийн 7 дадал. Бага ангийн хүүхдүүдэд зориулсан онлайн сургалт.
6-10 нас. Сургалтыг манлайллын мэргэжлийн сургагч багш нар удирдан явуулна.
Холбоо барих: 91045430, 7habitsmongolia@gmail.com, www.facebook.com/KidsCourses

    Нэр: Аз жаргалтай хүүхдийн 7 дадал

    7habitsmongolia@gmail.com Show email

      Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)