Lego тоглоом ирлээ.

3, Өнөөдөр 0
Mongolia Улаанбаатар Баянгол Published 2021/10/19 ID #1072

Шинэ Lego ирлээ????
????Хөл хорионы энэ үед хүүхэд тань телевизор, компьютер, утаснаас салахгүй байна уу?
????Lego тоглоом нь хүүхдийн IQ хөгжүүлж, зохион бүтээх бүтээлч чадварыг нэмэгдүүлнэ.
????Зураг болгон дээр үнэ бичсэн байгаа.
????Хүргэлт үнэгүй.

    Нэр: Хүүхдийн Бараа

      Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)