Бүх төрлийн төмөр карказ гагнаж сэндвичин барилга угсарна гагнуурын ажил чанартай хийж гүйцтгэнэ.

0, Өнөөдөр 0
Mongolia Улаанбаатар Баянгол Published 2021/11/11 ID #1557

Бүх төрлийн төмөр карказ гагнаж сэндвичин барилга угсарна гагнуурын ажил чанартай хийж гүйцтгэнэ.

    Нэр: Sainbaatar Khash-Erdene

      Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)