Цахилгааны бүх асуудлыг хамгийн хямдаар түргэн шуурхай шийднэ.

10, Өнөөдөр 0
Mongolia Улаанбаатар Баянзүрх Published 2021/10/25 ID #1258

Цахилгааны бүх асуудлыг хамгийн хямдаар түргэн шуурхай шийднэ.
- Цахилгааны төслийн ажлууд хийнэ
- Дуудлагаар үйлчилнэ
- Засвар оношилгоо
- Ажлын зураг гаргана
- Монтаж шинээр хийнэ
- Гэмтэлтэй монтаж засварлана

    Нэр: Galbadrah Galaa

      Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)