Зохион бүтээгч дугуйлан элсэлт авч байна.

0, Өнөөдөр 0
Mongolia Улаанбаатар Баянгол Published 2021/10/13 ID #930

ЗОХИОН БҮТЭЭГЧ ДУГУЙЛАН

2021 оны 11 сарын 01-с хичээллэх танхимын сургалтандаа элсэлт авч байна. Цөөн хүүхэд бүртгэнэ.
- Техник загварын дугуйлан
- Авто загварын дугуйлан
- Усан загварын дугуйлан
- Нисэх загварын дугуйлан
- Электроник автомат роботын дугуйлан

    Нэр: ЗОХИОН БҮТЭЭГЧ ДУГУЙЛАН

      Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)