Бүгдэд бэлэн

12, Өнөөдөр 0
Mongolia Орон нутаг Дундговь Засагдсан 2022/04/13 ID #2095

Танд гэр, бизнес, машин худалдаж авах, мотоцикль худалдаж авах, хувийн бизнесээ бий болгох, хувийн хэрэгцээнд зориулж санхүүжилт хэрэгтэй байгаа нь эргэлзээгүй. Бид 2,000-аас 12,000,000 еврогийн хооронд хувийн зээлийг үнийн дүнгээс үл хамааран 2%-ийн нэрлэсэн хүүтэй олгодог. Зээлийн өргөдөлдөө яг хүссэн хэмжээ, эргэн төлөгдөх хугацааг зааж өгнө үү.
Илүү олон жишээ авахыг хүсвэл christinenovak001@gmail.com хаягаар бидэнтэй холбогдоно уу

    Нэр: Novak

    christinenovak001@gmail.com Show email

      Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)