хүнсний-технологич

7, Өнөөдөр 0
Mongolia Улаанбаатар Баянгол Засагдсан 2022/04/13 ID #2135

Технологич-менежер нь хүнсний технологийн мэрэгжилтэй байх. Ажлын 5 хоногтой, 8:30-17:30 хүртэр ажлан

    Нэр: "СТРАТУС" ХХК

    stratus.hr.lawyer@gmail.com Show email

      Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)