жолооны сургалт

1, Өнөөдөр +1
Mongolia Улаанбаатар Баянгол Published 2022/06/21 ID #2275


Торгон жолоо авто сургууль нь 7-р сарын шинэ элсэлтэндээ Үндсэн "В" болон ангилалуудад бүртгэж байна.
Мөн төсөөрсөн жолооч болон хотын жолооны дадлага шаардлагатай хүмүүст жолооны дадлага хийлгэж чадавхижуулна. Охид хөвгүүд оюутан залуус та бүхэн зуны амралтаараа хамрагдаж жолооч болоорой .

    Нэр: Гэрэл

      Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)