ХЭРЭГЛЭЖ БАЙСАН ЭД ЗҮЙЛС ХУДАЛДАХ ТЕНДЕР

16, Өнөөдөр 0
Mongolia Улаанбаатар Сүхбаатар Published 2022/07/25 ID #2302

FOR SALE OF USED ITEMS / ХЭРЭГЛЭЖ БАЙСАН ЭД ЗҮЙЛС ХУДАЛДАХ ТЕНДЕР
The Mongolia Resident Mission (MNRM) of the Asian Development Bank (ADB) is offering for sale used items on an “AS-IS WHERE-IS BASIS". The interested eligible bidders may submit their bid by 14:00 of 5 August 2022. For more information: https://forms.office.com/r/22cw6LVfji
Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ)-ны Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгчийн газар (СТГ) нь хэрэглэж байсан эд зүйлсийг “ОДОО БАЙГАА БАЙДЛААР” худалдана BID. Тендерт оролцох сонирхолтой байгууллага болон хувь хүмүүс үнийн саналаа 2022 оны 8 дугаар сарын 5-ны 14 цагаас өмнө ирүүлнэ үү. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: https://forms.office.com/r/22cw6LVfji

    Нэр: Ganbaatar

      Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)