мэргэжлийн амьд хөгмийн хамтлаг баяр ёслол арга хэмэжээнд хамтарч ажиллана.

22, Өнөөдөр 0
Mongolia Улаанбаатар Чингэлтэй Published 2022/11/08 ID #2494

Ажилын хамт олон найз нөхөдөөрөө шинэ жилээ хийх гэж төлөвлөж байгаа бол мэргэжлийн амьд хөгжимийн
хамтлагтай олны танил дуу хууртай нэгэн үдэшийг өнгрүүлэх хүсэж байвал холбогдоорой.

      Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)