Дуудлагын оператор

56, Өнөөдөр 0
Mongolia Улаанбаатар Сүхбаатар Published 2023/02/09 ID #2558

-Харилцагч нарт шаардлагатай мэдээллийг хүргэх

-Дуу хоолойны өнгө чанга тод байх

-Харилцааны болон ятган үнэмшүүлэх чадвартай

-Компьютерийн анхан шатны мэдлэгтэй
24-40 насны хүн байх

      Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)