Дуудлагын оператор

45, Өнөөдөр 0
Mongolia Улаанбаатар Сүхбаатар Published 2023/02/15 ID #2565

-Харилцааны ур чадвартай байх
-Дууны өнгө тод, чанга байх
-Бүтэн цагаар
-Тууштай байх
сургаж авч болно

      Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)