Иргэдэд түргэн шуурхай зээл олгоно

24, Өнөөдөр 0
Mongolia Орон нутаг Сэлэнгэ Published 2023/02/24 ID #2566

Өглөөний мэнд
Би танд шаардлагатай зээл, санхүүжилтийн хэмжээнээс хамааран 30,000 доллараас 900,000 доллар хүртэлх зээлийг 3-5 хувийн хүүтэй санхүүжүүлэхэд бэлэн байна.
Хамгийн ихдээ 2 хоногийн дотор таны дансанд зээлийн гүйлгээ хийх хүртэл бүх зүйл найдвартай хийгдэнэ.
Имэйл: igroupe362@gmail.com

      Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)