Дуудлагын оператор /цагийн болон үндсэн/

12, Өнөөдөр 0
Mongolia Улаанбаатар Сүхбаатар Published 2023/02/28 ID #2569

-Харилцааны цр чадвартай байх
-Дууны өнгө тод, чанга байх
-Цаг баримталдаг байх
сургаж авч болно

      Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)