Дуудлагын оператор /цагийн болон үндсэн/

23, Өнөөдөр +1
Mongolia Улаанбаатар Сүхбаатар Published 2023/03/02 ID #2574

-Харилцааны ур чавдартай байх
-Дууны өнгө тод, чанга байх
-Тууштай байх
-Цаг баримталдаг байх

      Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)