Дуудлагын оператор /цагийн болон үндсэн/

8, Өнөөдөр 0
Mongolia Улаанбаатар Сүхбаатар Published 2023/03/07 ID #2583

-Харилцаааны ур чадвартай байх
-Дууны өнгө тод чанга байх
- Тууштай байх
-Цаг баримталдаг байх

      Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)