НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ КОМПАНИ ЗАРНА.

9, Өнөөдөр 0
Mongolia Улаанбаатар Сүхбаатар Published 2023/05/24 ID #2677

- Байгаль орчны яамнаас болгодог газрын хэвлийн мэргэжлийн байгууллагын НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН тусгай зөвшөөрөлтэй компани зарна. Хөрөнгө оруулалт хийж хамтран ажиллаж болно. Утас 99005647

      Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)